Điều kiện để giải thể công ti

Nền kinh tế nước ta chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, từ đó mang lại sự phát triển cho nền kinh tế của đất nước với những công trình công cộng, phúc lợi và người dân có sự lựa chọn hàng hóa dịch vụ phong phú hơn rất nhiều. Cùng với những thời cơ, nền kinh tế thị trường đồng thời tạo ra những thách thức mới mẻ, buộc các nhà kinh doanh phải có kiến thức pháp luật hoặc nhờ các [URL=”http://viettinlaw.com”]công ty tư vấn luật doanh nghiệp[/URL] để trụ vững trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh. Bước vào con đường kinh doanh [I](doanh nghiệp đăng ký kinh doanh)[/I] không một nhà kinh doanh nào muốn doanh nghiệp cùng với tài sản của mình bị tiêu tán. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có phương hướng, đường lối hiệu quả giúp công ty phát triển vì vậy phải giải thể công ty.

[CENTER][IMG]http://www.advantagebusinessvaluations.com/wp-content/themes/abv/images/business-pic.jpg[/IMG][/CENTER]

Theo pháp luật doanh nghiệp, để tiến hành [URL=”http://viettinlaw.com/giai-the-cong-ty.html”]giải thể công ty[/URL] thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

– Trường hợp 1: Công ty hết thời gian hoạt động kinh doanh – sản xuất ghi nhận trong điều lệ của công ty khi thành lập mà công ty không có quyết định gia hạn và thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động.
– Trường hợp 2: Công ty quyết định giải thể theo ý chí của chủ sở hữu công ty (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên – chủ sở hữu doanh nghiệp; công ty hợp danh – toàn bộ thành viên có tư cách là thành viên hợp danh; công ty TNHH 2 thành viên trở lên – Hội đồng thành viên; công ty cổ phần – Đại hội đồng cổ đông)
– Trường hợp 3: Công ty khi đăng ký thành lập không đủ số lượng thành viên tham gia tối thiểu theo quy định (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên không đủ 2 thành viên; đối với công ty cổ phần không đủ 3 thành viên) trong thời gian là 06 tháng liên tiếp. Đồng thời khi công ty không đủ số lượng thành viên mà công ty không tiến hành chuyển đổi loại hình hoạt động
– Trường hợp 4: Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước đã cấp.

Khi giải thể, doanh nghiệp phải thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản cho các chủ thể có liên quan.

(Lượt xem: 2, Lượt xem trong ngày: 1)

Bài trước:

Bài sau:

Condotel Vinpearl